Conform Domeniului principal de activitate,
SC QUARK EXE SRL este specializata in activitati de cercetare si productie in domeniul metalotermiei cuprului si al combustibililor ecologici. In afara acestui gen de preocupari firma noastra  dezvolta cercetari proprii si nu numai pentru :
- promovarea tehnologiilor aluminotermice bazate pe valorificarea oxizilor de cupru (TERMIT-CUPRU).
- valorificarea deseurilor de cupru si transformarea acestora in oxizi de cupru.
- valorificarea deseurilor din slamuri uleioase de aluminiu.
- optimizarea reactiilor aluminotermice de volum.
- optimizarea reactiilor aluminotermice de suprafata.
- producerea de combustibili ecologici (nu biodiesel).

Ca urmare a cercetarilor proprii firma noastra produce:
  • termit cupru.
  • forme (din grafit, sau alte materiale refractare) pentreu realizarea oricarui tip de sudura aluminotermica cupru/cupru sau cupru /otel.
  • electrozi cuprati pentru impamantari.
  • materiale auxiliare pentru realizarea de suduri aluminotermice ( pasta de etansare, discuri separatoare, dispozitive de amorsare reactie aluminotermica, etc).
Tot ca urmare a cercetarilor proprii s-au dezvoltat tehnologii pentru sudarea cu termit/cupru a :
  • conductorilor de cupru.
  • conductorilor de otel.
  • platbandelor de cupru.
  • platbandelor de otel.
  • ansamblului electrod cuprat- conductor de cupru, sau otel.
  • placari de suprafete de otel cu straturi groase de cupru.
Ca o apreciere generala putem afirma ca firma noastra poate realiza orice sudura aluminotermica de cupru/cupru sau de cupru/otel solicitate de vreun beneficiar.

Firma noastra ofera, celor interesati, cursuri pentru transferarea tehnologiilor de sudura aluminotermica, astfel incit orice beneficiar sa poata utiliza eficient si in deplina siguranta tehnologiile QUARK.